Дијагностика на дефекти

 

90% од дефектите на турбо - компресорите се случуваат во следниве случаи:

 

 • Присуство на надворешно тело во турбината или компресорот
 • Нечистотија во маслото
 • Недоволен притисок на маслото за подмачкување (пумпа за масло / филтер за масло)
 • Висока температура на издувните гасови  (систем за палење / систем за вбризгување)

 

Грешките се избегнуваат со редовно одржување на моторот.

 

 

 


Пред да се пристапи кон демонтажа на турбо - компресорот од моторот треба да се обрати внимание на следниве можни причини:

 

Црн чад од ауспухот на моторот?

 

 • Неисправен вентил за ослободување на турбината
 • Заглавен вентил за ослободување на турбината
 • Oштетено компресорско или турбинско коло
 • Оштетено куќиште на турбината – пукнатина
 • Продупчена инсталација за одвод на воздухот
 • Нечист / придушен филтер за воздух
 • Нечист интеркулер
 • Продупчен интеркулер
 • Неисправен систем за снабдување со гориво
 • Неисправна моторна сопирачка
 • Пукната или недоволно затегната издувна грана
 • Нарушено палење
 • Оштетени вентили, карики, цилиндри на моторот
 • Лоша општа состојба на моторот, лоша компресија и висок внатрешен притисок во моторот
 • Појава на гас од картерот поради изабени клипови, карики на хилзни, гумици и вентили

 

 

 


Син чад од ауспохот на моторот?

 


 • Неисправен турбо - компресор
 • Oдушокот на моторот е пригушен или затнат
 • Нечист или пригушен филтер за воздухот
 • Премногу масло во картерот на моторот
 • Придушено, превиткано или затнато црево или цевка за одвод на маслото од турбо - компресорот кон картерот на моторот
 • Оштетени вентили, карики, цилиндри на моторот
 • Лоша општа состојба на моторот, лоша компресија и висок внатрешен притисок во моторот
 • Појава на гас од картерот поради изабени клипови, карики на хилзни, гумици и вентили
 • Притисокот на турбината е превисок?
 • Неисправен или заглавен вентил на турбината
 • Заглавена варијабилна геометрија на турбината
 • Неисправен електромагнетен вентил
 • Неисправна вакуумска инсталација

 

 

 


Оштетено турбинско и компресорско коло?

 


 • Надворешно тело влегло преку филтерот за воздух
 • Продупчена инсталација за вшмукување
 • Надворешно тело влегло преку моторот
 • Напукнато куќиште на турбината, испукана издувна грана
 • Моторот троши масло?
 • Неисправен турбо - компресор
 • Пригушен или затнат одушок на моторот
 • Нечист или пригушен филтер за воздух
 • Оштетени вентили, карики, цилиндри на моторот
 • Придушено, превиткано или затнато црево или цевка за одвод на маслото од турбо - компресорот кон картерот на моторот
 • Лоша општа состојба на моторот, лоша компресија и висок внатрешен притисок во моторот
 • Појава на гас од картерот поради изабени клипови, карики на хилзни, гумици и вентили

 

 

 


Губење на снагата на моторот - низок притисок?

 

 • Неисправен турбо - компресор
 • Неисправен вентил за ослободување на турбината
 • Заглавен вентил за ослободување на турбината
 • Oштетено компресорско или турбинско коло на  турбо - компресорот
 • Продупчен интеркулер
 • Неисправен систем за снабдување со гориво
 • Нечист или пригушен филтер за воздух
 • Пригушено црево за довод на воздухот во турбо - компресорот
 • Пропуштање на воздухот на водот од турбината до вшмукувачката грана на моторот
 • Неисправна моторна сопирачка
 • Пукната или недоволно затегната издувна или вшмукувачка грана
 • Лоша општа состојба на моторот, лоша компресија и висок внатрешен притисок во моторот
 • Појава на гас од картерот поради изабени клипови, карики на хилзни, гумици и вентили

 

 

 


Маслото истекува на компресорската страна?

 


 • Неисправен турбо - компресор
 • Нечист или пригушен филтер за воздух
 • Придушено, превиткано или затнато црево или цевка за одвод на маслото од турбо - компресорот кон картерот на моторот
 • Пригушен или затнат одушок на моторот (сепаратор/ иберлауф)
 • Пропуштање кај затворачите на водилката од вентилот
 • Премногу масло во картерот на моторот
 • Прекумерна работа на моторот во лер
 • Лоша општа состојба на моторот, лоша компресија и висок внатрешен притисок во моторот
 • Појава на гас од картерот поради изабени клипови, карики на хилзни, гумици и вентили
 • Оштетени вентили, карики, цилиндри на моторот
 • Маслото истекува на турбинската страна?
 • Неисправен турбо - компресор
 • Нечист или пригушен филтер за воздух
 • Придушено, превиткано или затнато црево или цевка за одвод на маслото од турбо - компресорот кон картерот на моторот
 • Пригушен или затнат одушок на моторот (сепаратор/ иберлауф)
 • Пропуштање кај затворачите на водилката од вентилот
 • Премногу масло во картерот на моторот
 • Прекумерна работа на моторот во лер
 • Лоша општа состојба на моторот, лоша компресија и висок внатрешен притисок во моторот
 • Појава на гас од картерот поради изабени клипови, карики на хилзни, гумици и вентили
 • Оштетени вентили, карики, цилиндри на моторот

 

 

 


Турбо - компресор е бучен?

 

 • Неисправен турбо - компресор
 • Дебаланс на роторот на  турбо - компресор
 • Oштетени лопатки на роторот на  турбо - компресорот
 • Недоволно затегната издувна грана на моторот
 • Недоволно затегната вшмукувачка грана на моторот
 • Недоволно затегнати споеви и цевки на „EGR“ вентилот и издувната грана.
 • Продупчена воздушна инсталација