TУРБО СЕРВИС УЖИЦЕ

Tурбо Сервис врши ремонт на турбини за сите типови мотори со внатрешно согорување: патнички возила, камиони, градежни машини, земјоделски машини, индустриски мотори, бродски мотори и локомотиви.
Ние го подигнавме квалитетот и нивото на ремонт на највисоко ниво благодарение на вградувањето на најквалитетни делови, најсовремена опрема и високо ниво на стручност на вработените.

Сите сервисни активности се вршат во нашиот матичен сервис во Ужице додека преку нашата продажна мрежа се врши и замена на турбините по принципот старо за ремонтирано и старо за ново.   

 

 

Tурбо Сервис е овластен сервисер и дистрибутер на најголемите светски производители на турбо - компресори.

 

 

Од 2016 година поседуваме линија за сериски ремонт на турбо - компресори согласно барањата на „OE“ купувачите којашто е проектирана согласно барањата на ISO16949 стандардот за автомобилска индустрија.

 

 

Сите делови  (лежишта, карики, заптивки) се менуваат на секој турбо компресор без оглед на оштетувањето. Сите останати компоненти се проверуваат согласно спецификациите на производителот и по потреба се менуваат со нови.

Еден од најважните сегменти при ремонтот на турбо - компресорот е тестирањето и контролата. Роторот на секој турбо - компресор се балансира, а турбината се тестира на пробен уред од последна генерација којшто поддржува брзина на роторот до 300.000 вртежи во минута.

 

 

КВАЛИТЕТ
 

Располагаме и со опрема за тестирање и калибрација на турбо компресори со електронско регулирање коешто ни овозможува успешен ремонт на најновите генерации на турбо компресори управувани од  електрични или електро-вакуумски вентили.

Од 2016 година поседуваме линија за сериски ремонт на турбо компресори согласно барањата на „OE“ купувачите којашто е проектирана согласно барањата на ISO16949 стандардот за автомобилска индустрија.

MAГАЦИН
 

Типот на нашиот магацин е прилагоден на барањата на пазарот и во него има голема количина резервни делови, како и нови агрегати, што ни овозможува да го намалиме времето за ремонт на 3-4 часа, со највисоко ниво на квалитет. Турбините и останатите делови од нашата сервисно - продажна програма ги испраќаме со брза пошта и автобус до сите места на територијата на Србија, како и во околните земји. Турбо Сервис е овластен дистрибутер и сервисер на производителите на турбо компресори: „Borg Warner“, „Holset“ и „MHI“. Во понудата покрај сервисот на турбини, имаме и продажба на резервни делови од англискиот производител „Melett“, за којшто сме исто така овластен дистрибутер за Србија и околните земји.

 

Во понудата имаме и агрегатна замена по принципот старо за ново и старо за ремонтирано.

Tурбо Сервис е овластен сервисер и дистрибутер на најголемите светски производители на турбо - компресори.