Идентификација на турбо-компресорот

 

Податоците за турбо - компресорот најчесто можат да се најдат на куќиштето на компресорот, а поретко и на централното куќиште. Податоците од вашиот турбо - компресорот се многу важни при купувањето нов или реновиран турбо - компресор. Во зависност од производителот, идентификациските таблички обично содржат:

 

  • OEM БРОЈ - ја претставува ознаката на производителот на моторот.
  • KATAЛОШКИ БРОЈ - ја претставува ознаката на производителот на турбо – компресорот.
  • СЕРИСКИ БРОЈ - го претставува серискиот број на турбо - компресорот, местото, времето и датумот на производство
  • TИП - ја претставува ознаката за видот на турбо – компресорот.

Најчести видови на означување на турбо - компресорот

 

BorgWarner - KKK

BorgWarner - SCHWITZER

BorgWarner - SCHWITZER

 

Garrett

 

Holset